נצבים

בציפייה לנישואין

התורה אומרת בפרשתנו שקיום התורה והמצוות הוא בהישג ידו של כל אחד ואחת מישראל: “כי המצווה הזאת… לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא.. כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו”. בספר...