מאמרי עיון

הנחיות לעולה להר הבית בימינו תשעח

הנחיות אלה מיועדות לנשים שעברו הדרכה, ומהוות סיכום בלבד. הן אינן מהוות הדרכת כלות לקראת חתונה. אנו זוכות ב"ה להתכונן לקראת עליה להר בֵּית ה', למקום אשר בָּחר לשכֵּן שמו שָׁם, מקור השראת...

פנטסיה על דם נדה

א. הלכות טומאה וטהרה רחוקות מאוד מרובינו – רחוקות מההשגה ורחוקות מהלב. עבור אבותינו ואימותינו שחיו כאן בימי המקדש הלכות אלו היו דבר שביום יום. אך אני שואל את עצמי: האם ראו בהן...

ראיית הדמים– פרק שני – מסכת נדה

א. הסוגיה בסוף פרק שני דן בהבאת בדיקות דם נידה על ידי נשים לחכמים, תופעה שיתכן ולא היה לה אח ורע בתרבות העמים. בדרך כלל "שאלות" הללו התעוררו בבדיקת "שבעת ימי הנקיים" שאישה...

פרק יוצא דופן – קרבן יולדת– מסכת נדה.

א. במלאת הימים בהם אסור ליולדת להיכנס למקדש היא חייבת להביא "כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או ת(ו)ר לחטאת" (ויקרא יב, ו) כדי להשלים את תהליך ההיטהרות שלה. רבים תמהו על כך:...

מסכת נידה – פתיחתא

א. מסכת נידה, היחידה בסדר טהרות עם תלמוד, עוסקת בסוגיות משמעותיות ביותר בחיי המשפחה היהודית ונוגעת בשורשי היחס של חכמי התלמוד לזוגיות ולמיניות. הטומאה ככלל מתהווה מאיבוד הופעת החיות. אבי אבות הטומאה הינו...

"אין דנין יצירה מטומאה" – האגדתא בסוף פרק שלישי בנדה

א. אלכס טל כתב לפני שבוע על האגדתא שבסוף פרק שלישי במסכתנו הדנה בהריון, יצירת העובר והלידה. נשלו ממנה כמה אמירות ידועות לרבים, חלקם צורבים לנפש המודרנית, במיוחד בכל הקשור להעדפת לידת בן...

בנות ישראל החמירו על עצמן – חזק חזק.

א. ראוי לסיים שבע וחצי שנים של כתיבת טור הדף היומי בהתייחסות למה שמכונה "החומרא של רבי זירא". במשך השנים זכיתי לפתוח צוהר (לעצמי) לשורשים הרעיוניים והקיומיים בסוגיות תלמודיות, גם המורכבות והמפולפלות שבהן,...

רשמי סיור במקוואות הר הבית

המקוואות העתיקים אשר התגלו עד כה בירושלים מספרים בצינעה ובדממה את סיפור חייהם המיוחד של בני דור בית שני. עד כה נחשפו כ- 150 מקוואות רק באזור ירושלים העתיקה (החפורה). בממוצע היו 2 מקוואות...

בתי כנסת עתיקים ומקווה הטהרה- הממצא הארכיאולוגי וזיקתו להלכה קדומה

הקדמה אחת מהבעיות איתן מתמודדים חוקרי בתי הכנסת העתיקים היא שאלת הזיקה בין מוסד בית הכנסת למקווה הטהרה. בחמישים השנים אחרונות, נתגלו כחצי-תריסר בתי כנסת שהיו בשימוש בתקופת הבית השני ועד לתקופת מרד...

Second Temple Period Ritual Baths Adjacent to

To date, over 700 Jewish ritual baths (miqwa’ot) have been uncovered throughout the Land of Israel, most of them dating to the Second Temple period.  These miqwa’ot appear in various contexts – in...

The Ritual Baths Near the Temple Mount and Extra-Purification Before Entering the Temple Courts: A Reply to Eyal Regev

      In an article published in the latest addition of IEJ entitled: “The Ritual Baths Near the Temple Mount and Extra-Purification Before Entering the Temple Courts” (Regev 2005), Dr. Eyal Regev addresses an...

טבילת כלים מדאורייתא – מהלכה למעשה

טבילת טמאים מתרי"ג מצוות בספר 'החינוך' מונה את ענין מצות טבילה לטמאים ולכלים במצוה קעה', פרשת מצורע, ובא"ד שם: 'שנטבול במי מקוה ואז נטהר מאיזה מין ממיני הטומאות שנטמאנו בו, שנאמר: 'ורחץ את...

מנהגי הטהרה של העדה האתיופית – עבר אל מול הווה

העדה האתיופית חרפה את נפשה משך אלפי שנים, מאז גלותה בימי בית ראשון, למען שמירה על מנהגי היהדות. לא פעם אף שילמו בניה בחייהם בשל כך. הילדים חונכו מיום לידתם לחלום ולכסוף לציון....