וישב

עמידה, שיחה ופגיעה

נמצאים אנו בעיצומן של רצף פרשות חיי יעקב אבינו, בכיר האבות. כבר בתחילת דרכו מוצא עצמו יעקב אבינו בורח לחרן מפחד אחיו, משתקע בגלות למעלה מעשרים שנה, חוזר בדרך לא דרך אל הארץ...

להפוך ‘אחר’ ל’בן’

בתחילת פרשתמו מופיע הפסוק : ” אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרב שנה”. בקריאה פשוטה יש להציב פסיק אחרי המילה יעקב ולקרוא: “אלה תולדות יעקב”, ואז מגיע ההיגד הבא – ” יוסף...