ויחי

בגדי יוסף ובגדי האדם הראשון

“וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל אֶל יוֹסֵף הִנֵּה אָנֹכִי מֵת …וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ שְׁכֶם אַחַד עַל אַחֶיךָ אֲשֶׁר לָקַחְתִּי מִיַּד הָאֱמֹרִי בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתי” (בראשית פרק מח , כ”א – כ”ב) על הפסוקים הנ”ל דרשו חז”ל במדרש...

על עבדות ואליליות רוחנית

לאחר מות יעקב פונים האחים ליוסף בתחנונים כי יחוס עליהם, וכי לא ישיב להם רעה תחת הרעה שהם גמלו לו: “וַיִּרְאוּ אֲחֵי-יוֹסֵף, כִּי-מֵת אֲבִיהֶם, וַיֹּאמְרוּ, לוּ יִשְׂטְמֵנוּ יוֹסֵף; וְהָשֵׁב יָשִׁיב, לָנוּ, אֵת כָּל-הָרָעָה,...

“השמים הם הגבול” – על כוחה (וסכנתה) של הברכה

“כָּל אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר וְזֹאת אֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם” ברכתו של יעקב אבינו לשנים עשר שבטי י-ה, התוותה דרך להסטוריה של העם היהודי. אכן,...

ויט שכמו לסבול

“וירא מנוחה כי טוב, ויט שכמו לסבול”. בברכתו של יעקב אבינו ליששכר, טמונה סתירה פנימית. הרי אם ראה יששכר שטובה היא המנוחה, מדוע ברח ממנה, מדוע חיפש הוא לסבול ? האם ישנו אידיאל...

התחת אלקים אני

“ויראו אחי יוסף כי מת אביהם , ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו  את כל הרעה אשר גמלנו אותו” . על כוונת אחי יוסף באמרם “לו ישטמנו”, דנו רבים מהפרשנים על אתר....

חושים בן דן

“וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה”. דרשו חז”ל במסכת סוטה (יג.) : “כיוון שהגיעו למערת המכפלה, הגיע עשו והחל מעכב. אמר להם : שלי הוא.  אמרו לו : והרי...

בקש יעקב לגלות את הקץ

“ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים”. דרשו חז”ל במסכת פסחים (נו.) ” אמר רבי שמעון בן לקיש:…ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה....

יעקב אבינו לא מת

דרשו חז”ל במסכת תענית (ה:): “אמר ר’ יוחנן יעקב אבינו לא מת” . ומקשה שם הגמ’ – והרי אנו קוראין בפרשתנו על קבורת יעקב ועל המספד שעשו לו, וכיצד א”כ טוען ר’ יוחנן...

צדיקים במותם קרויין חיים

פרשת ויחי, עסוקה בעיקרה במוות. הפרשה פותחת ב”ויקרבו ימי ישראל למות”, ומסיימת ב”וימת יוסף בן מאה ועשר שנים”. אפילו הפטרת ויחי עסוקה במוות, במיתתו של דוד המלך ע”ה – “ויקרבו ימי דוד למות”....