התבגרות ובגרות

מכתב לבר המצוה

אליך נער הבר מצוה, קרב ובא, והנה כבר הגיע היום הגדול ביותר בחייך, בו הינך נעשה "איש ובר דעת", מקבל על עצמך עול תורה ומצוות ומצטרף למקהלות רבבות בית ישראל הנושאים באהבה וביראה...

תפילת האם שבתה קיבלה מחזור

ברוך אתה ה' שעשתני אשה. בששת ימי הבריאה יצרת את האשה ומדי חודש אני זוכרת את טובך וחכמתך. ברוך אתה שהענקת לי את בתי האהובה, שבראת את גופה בחכמה ובשלמות, שנטעת בה את...

תחינה לבת עם קבלת מחזור

ברוך אתה ה' שעשיתני אשה, שבראת את גופי בחכמה, שכל איבר יודע את עתו. ואתה כולל את אברי יחד ומבשיל בי בגרות ופריון. עתה אני אשה שלמה, המכירה את מלא חכמת הבריאה. חננת...

תפילה לבת מצוה

ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, שגמלני כל טוב. והחייני וקיימני לזמן הזה לבוא באנשים ולקבל עול מצוותיך. ה', ה', אל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת. הנה היום החילותי גשת אל היכל...

תפילה לבת מצוה

אלהי ואלהי אבותי, באמת ובתמים אשא את עיני ביום הגדול והקדוש הזה לאמר: הנה ילדותי חלפה, הלכה לה ומעתה עלי לשמור את חוקי רצונך. ועלי לענות ביום פקודתי כאשר תגמול לי כפרי מעללי....