אמור

על ‘דיבור’ ועל ‘אמירה’

הרב גורן בספרו ‘תורת המקרא’ (האידרא רבה ומסורה לעם, ירושלים תשנ”ו, עמ’194), עומד על ענין הכפילות בפסוק: ” אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם..” ( ויקרא, כא, א). הרב מסביר כי בתורה...