אחרי מות

יצר הרע של צדיקים

הפרשיות הראשונות של ספר ויקרא מופיעות בסדר מובנה למדי. הספר פותח בקרבנות השונים ועבודת המשכן בפרשות ויקרא-צו, עובר לדון בחנוכת המשכן, בקדושת המחנה ובמאכלות אסורות בפרשת שמיני, ובטומאות וטהרות בפרשות תזריע-מצורע. ספר הקדושה...