התחדשות – ל 7 נקיים

סהר לבן נגלה לי
בטרם חמה שקעה
"וספרה לה" אומרת התורה.

רוצה לרקוד, לנגוע בך
ואיני יכולה
וקול בי ענות ועולה
את כל הקשיים והאתגרים והריחוקים והפרידות..

אליך עורגת,
פוסקת ואורגת
ורוקמת וטווה,
יצירה חדשה
של חסד וגבורה
ותפארת גדולה,
לנצח נכספת.
מוצאת הודיה,
ביסוד שוב דבקה,
הנה מלכות מגיעה..

שקעה החמה.
אחת ואחת
אחת ושתיים
אחת ושלוש
אחת וארבע
אחת וחמש
אחת ושש
אחת ושבע
טהורה.

ספרתי לך קול עונה מהדממה,
זוכר לך חסד נעוריך,
אהבת כלולותיך..
הולכת אחרי,
קורעת את הים.

מתחדשת הלבנה,
במלוא לובנה מזהירה.
סובבת גברה,
יוצא לקראתה חתנה.
התחדשה..
התחברה..