מבוא להלכות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה, מהווה הזדמנות לרענון המשפחתיות.
א.      יחד, יחד: השתדלו להיות בזמן ההדלקה יחד. גם אם יש חוגים, פרוייקט חשוב בעבודה וכו'.
ב.      דיון משפחתי: רצוי שמי מבני הבית יכין נושא לדיון, דבר תורה, וכו'. זו הזדמנות לישיבה משותפת ולשיח משפחתי. נושאים כמו: היחס לתרבות, היחס לגוף (כושר וכו', תרבות יוון לעומת בריאות, וכו'), פתיחות לעומת סגירות, תיאטרון ויהדות, מעטים מול רבים, אמונה במהפכנות, טומאה וטהרה, טומאה הותרה בציבור, ועוד).
ג.        לימוד משותף בהלכות החג: ניתן לקרוא בכל יום מסביב להדלקה שתיים שלש הלכות הנוגעות לימי החג.
ד.       סביבון סוב סוב סוב:  זה הזמן להנות יחד, לשחק בסביבונים וכו'.  מנהג חלק מקהילות ספרדים ליתן מתנות כספיות לילדים בחנוכה ובפורים (דמי חנוכה). מניסיוני, הילדים אוהבים כשמשמרים את מנהגי כלל העדות…