ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו

ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו (ויקרא, כה, י)
רבי שמואל מוהליבר, מראשי חובבי ציון ומאבות הציונות הדתית, אמר פעם באספת עם בביאלסטוק: הגלות הקשה והארוכה שבה נתונים ישראל מפוררת ומפרקת בין השאר, את הדבקות המשפחתית; שכן בכורח העתים מתרחקים בנים מחיק הוריהם וזונחים מורשת אבות. אולם עם שיבתנו לארץ ישראל והתערותנו המחודשת בנחלת אבותינו, מובטחים אנו שבננינו ישובו לא רק אל אחוזתם אלא גם אל מורשת אבותיהם.
ועל כך רומז הכתוב הבא: ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו (כה, י).
עם שיבתנו לארץ אבות ולאחוזתנו הקדומה, נשוב גם אל משפחותינו ולמורשת הרוחנית של האבות.