מקווה והרשויות הארציות

ההנחיות החדשות של המשרד לשרותי דת לבלניות יאפשר הקפדה על פרטיות הטובלות, כיבוד המנהגים השונים. בחירת מלוות הטבילה שלך וטבילה בלי בלנית למי שחפצה בכך.
פסיקת הבג"ץ מחייבת את המועצות הדתיות לפרסם את הנהלים בקרב הבלניות.