זכויות הטובלות

נשים רבות מוצאות עצמן בליל טבילה בתחושה של פגיעה בפרטיותן, אי נוחות לגבי היחס אותו קיבלו ,  אי ודאות לגבי התשלום שגבו מהן ועוד… פרסום חדש ב'מקוה. נט' מביא בפניך את זכויות הטובלת , הגדרת תפקיד הבלנית ועלויות הטבילה כפי שפורסמו בחוזר המשרד לשרותי דת.
1https://mikve.net/content.asp?PageId=971