'צוק איתן' – בין המצרים תשעד

"אם רואה אדם שיסורין באים עליו, יפשפש במעשיו שנא': "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה' "(ברכות ה, עא).
כשיסורין באים על האדם לא ישאל עצמו: 'למה'?='על שום מה'?
אלא: 'למה'= 'לשם מה'?
על האדם להביט קדימה. לחפש את הדרך הנכונה אליה מכוונו אלוקים. מעין 'חישוב מסלול מחדש'. 
יפשפש במעשיו מה הוא יכול לשנות? להואיל? לתרום? לתקן? להשפיע? לקבל על עצמו?
כל מעשה קטן שיעשה מעצמו למען הכלל 
יביא לתיקון הכולל.
כל שיעשה לתיקון הכולל יעשה למען עצמו.
"אמר להם הקב'ה לישראל… 
מה אני מבקש מכם אלא שתהיו אוהבים זה את זה
ותהיו מכבדים זה את זה
ותהיו יראים זה מזה.." (תדבא"ר כח טו).
נקבל עלינו מעשה קטן: הקפדה 'קטנה 'בטהרה, לנהוג יותר בסבלנות וכבוד הדדי. למחול. לסלוח. לראות טוב וכו'.
יהי רצון שיתחדש עלינו שבוע טוב של בשורות טובות וגאולה שלמה במהרה.
צוות אתר 'מקוה. נט' שולח ברכת שלום, ברכה והצלחה לכל חיילנו, כוחות הבטחון ואזרחי הארץ. 
'ה' ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם'.