לג בעומר וסוד הטהרה

" רבנו הזקן רומז ( ספר המאמריןם תקס"ח, עמ' רפג) של"ג בעומר הוא יום זכאי במיוחד לגאולה. הוא מבאר את מה שנאמר בזוהר בדבר התכללותה של נשמת משיח בן יוסף במשיח בן דוד, שבאותו הזמן ניטלים ממנו " כל האורות העליונים דבינה" , עד שהדבר נקרא בשם מוות. ואז בחג  הפסח נוצרת ה" לידה" של נשמת משיח. אולם הדבר נשאר בהעלם עד ל"ג בעומר, שהוא היום השלושים ושלושה לחג פסח  – כנגד 'שלושים יום ושלושת ימים' של /ימי הטהרה' לאחר לידת בן זכר. ול"ג בעומר סוף ל"ג דמי טהרה… ואז נאמר "והפכתי אבלם לששון"