יום כיפור

תפילות ערב יום כיפור נפתחות בפסוק: " אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" .
האותיות הסופיות של המילים בפסוק רומזות על ר' עקיבה(א), שכתב: " אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים…מה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל" ( יומא ח, י).
כשם שמי המקוה מטהרים את ישראל כך הקב"ה מטהר את ישראל. אלא שעל האדם לעשות הכנה פיזית, נפשית ורוחנית במעמד זה. תשובה על העבר וקבלה לעתיד.
מנהג קדום ומפורסם בקרב גברים ונשים כאחד הוא ללכת ולטבול במקוה בערב יום הכיפורים.
זהו השלב הראשון בעבודת היום הקדוש. להשליך ולשחרר במים את כל הכעסים וההתחשבנויות, את ה'אגו' וראית העצמי, את כל ה'טומאות' הפורצות לנפשנו. להמית במים את היצרים המאיימים להשתלט על חיינו, את הריצה אחר חומריות והבלי העולם הזה.
להיוולד מחדש…
מתוך הבטה אל העתיד, לקבל אנרגיה מחודשת. להאיר אל תוך פנמיותנו. להתחבר אל עומק המים וצלילותם, לחבר בין הרקיעים, לשאוף לאינסוף ולמצוא את נקודת האל שבתוכי. החסד, הטוב.
להיטהר!