שבט

בקונטרס מגד ירחים לחודש שבט מתמצת הרב קוק את מהות חודש שבט באמצעות המילים הבאות: "חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המבלט בתקפו בעץ החרוב" (מגד ירחים לחודש שבט). מדוע מייחס הרב קוק חשק לאקט נטיעת האילנות? מאימתי אנו נוטעים בחשק?
על תשובות אלו והיבטים חדשים ומיוחדים על טו בשבט ,
קיראו במאמרה המרתק של הרבנית- עו"ד פנינה נויבירט "לאכול פריה וטובה" :
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=689