לפרשת בלק

נצח ישראל מושתת הוא על יסוד הצניעות וטהרת המשפחה. טשטוש קדושת מוסד הנישואין והקידושין, מחליש באופן ישיר את חוסננו הפיזי והרוחני, ומקעקע את יסוד אחיזתנו בארץ הקודש ומעכב חזרתנו אליה. סוד הזה הבינו הגרועים מאויבינו ובראשם בלעם הרשע. 
"מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב וּמִסְפָּר אֶת רֹבַע יִשְׂרָאֵל". קיומו עם ישראל הינו קיום על טבעי. לא ניתן למנותינו מספרית. אנו נצחיים ואין-סופיים. אמנם, הבסיס לקיום נצחי זה הינו הבית היהודי הקדוש בבחינת :
 " מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל".
עוד על הקשר בין ברכת בלעם לטהרת המשפחה קראו במאמר המרתק של הרב רונן נויבירט:
https://www.mikve.net/content.asp?pageid=258