יום שחרור ירושלים

ירושלים שלי..
ירושלים – עיר ללא הפסקה:
עיר של חסד,
עיר של גבורה
עיר של תפארת,
עיר של נצח,
עיר של הוד,
עיר של יסוד
עיר של מלכות
עיר של טהרה,
עיר של קדושה.
מאות מקואות נחשפות בשנים האחרונות בירושלים.
מאות מקואות מעידים בדממה על החיים השוקקים, בטהרה ובקדושה – יש למה לשאוף:
https://www.mikve.net/content.asp?PageId=699