חודש אלול

"סתו יהודי בארץ אבותי 
שולח בי רמזי אלול…
אז ייתקע בשופרות 
לפתוח שערי שמיים
ופנים יהודיות מן הגולה
בעפרפר נוגה
ירחפו לפני כסא אדון עולם."
                                   אברהם חלפי