פורים התשע'ב

"ואת מאמר מרדכי אסתר עושה"( אסתר ב, כ),  אמר רבי ירמיה: שהיתה מראה דם נדה לחכמים. "כאשר היתה באמנה אתו" ( שם) –  אמר רבה בר לימא משמיה דרב: שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי . ( גמרא, מסכת מגילה פרק א, יג, ע"ב).
בשעה טובה ומוצלחת אתר מקוה.נט חוגג 4 שנים להשקתו. בשנים אלו גלשו באתר מאות אלפים מעשרות מדינות ברחבי העולם, אשר נעזרו, נהנו ותרמו לעדכונו והתפתחותו.
יהי רצון שזכותה של אסתר המלכה, תעמוד לנו ולכל בית ישראל, להתאחד ולהתחזק כנגד הקמים עלינו להשמידנו מהודו ועד כוש, כאז כן היום.
צוות האתר מאחל לכל עם ישראל פורים שמח!