"עיר של מעלה – ללא הפסקה

"עיר של מעלה – ללא הפסקה",
כך כינה השבוע הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, הרב הראשי של ת"א- יפו, את הנעשה בתקופה האחרונה בעיר. הרב נאם בטקס חנוכת מקוה "כפיר" המחודש, בת"א. בטקס נכחו גם ראש העיר- מר רון חולדאי, ראשי המועצה הדתית וחברי מועצת העיר.
המועצה הדתית בראשות מר אלדד מזרחי, שמה לה בראש סדרי העדיפויות, להעלות את רמת השרות במקוואות, לשפצם ולהכשירם לשמוש אסתטי ומכובד. בעיר קיימת תאוצת שיפוצים רבה המחדשת את הישן ומקדשת את החדש. "תו תקן למקוואות" – הבוחן את רמת ההייגנה, איכות המים ותיחזוק המקוה, נקבע ומפורסם בכניסה לכל מקוה.
הרב לאו ציטט בדבריו את דברי החוזה מלובלין על הפסוק בויקרא, יא מד:".. וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי קָדוֹשׁ אָנִי"- שהכוונה לפי המופיע במסכ' ברכות, בכפילות 'והתקדשתם' ו'הייתם קדושים', כמים ראשונים ומים אחרונים- אלו לדבריו, מי טהרת המקוה שלפני יצירת הולד ומי הטהרה של לויית המת- המים הטהורים המקיפים את האדם בכל מעגל חייו.
ראש העיר,מר חולדאי, הביא סיפור על ה'חפץ חיים' אשר ביקש 'מכתב' מתושבי עיירה מסוימת שתעיד לאחר מאה ועשרים על פעולתו למען המקוה, כך ביקש ראש העיר שיזכרו גם אותו..
יהי רצון שתתחדש 'העיר העברית הראשונה', במקוואות מכובדים ויתקדשו בניה ובנותיה במים טהורים, כפי משכנה – 'לחוף ימים'.