תפילה לטובלת שבעלה יצא למלחמה

תפילה לטובלת שבעלה יצא למלחמה

(הרב נתן שלו)
בברכת הרב שמואל אליהו
אבינו שבשמיים
ראה נא בניך האהובים.
אישי אהובי יצא למלחמת מצווה לעזרת ישראל מיד צר, ואני עשיתי ככל אשר צוויתני לטבול ולהטהר כדת וכדין והנני יושבת  ומצפה לבואו הביתה, לשמחה ולשלום וגעגועי מתגברים.
והנני מפילה תחינתי לפניך, עליי ועל כל בתי ישראל, שלא יארע שוד ושבר באף בית מישראל וכל הבעלים יחזרו לנשותיהם ולחיק משפחתם לחיים ולשמחה ולשלום. 
ותשמור כל חיילי ישראל, לבל יארע להם כל רע. 
וכשם שגברו געגועיי ודאגתי, כן יתגברו ויופיעו געגועיך ואהבתך אלינו עם קודשך,
ככתוב: אני לדודי ועלי תשוקתו.
ותסייענו לקדש ולטהר את עצמנו.
ותודיע לכל אהבתינו ותהלך בקרב מחנותינו.
תבוא במהרה לרחמינו, להרים קרן ישראל ולהביס צרינו מפנינו.
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה.

"הושיע את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם"

"ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך, אשירה לה' כי גמל עלי"