מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?

ט"ו בשבט - חג האדם והאדמה

ר"י בר סימון פתח - "אחרי ה' אלקיכם תלכו" - וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחרי הקב"ה, אותו שכתוב בו - "בים דרכיך ושבילך ביום רבים" … וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמים ולהדבק בשכינה, אותו שכתוב בו - "כי ה' אלקיך אש אוכלה" … אלא מתחילת ברייתו של עול

לאכול פריה וטובה

בקונטרס מגד ירחים לחודש שבט מתמצת הרב קוק את מהות חודש שבט באמצעות המילים הבאות: "חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים המבלט בתקפו בעץ החרוב" (מגד ירחים לחודש שבט). מדוע מייחס הרב קוק חשק לאקט נטיעת האילנות? מאימתי אנו נוטעים בחשק? שאלה זו מובילה אותנו לדיון בציווי האלקי

על חיטים ובני אדם

אחד הפולמוסים המפורסמים ביותר במדרש הינו הפולמוס בין רבי עקיבא וטורנסרופוס הרשע המובא במדרש תנחומא (תזריע, ה', ה'), והדן בשאלה אלו מעשים נאים יותר – האם מעשי הקב"ה או שמא מעשי בשר ודם. טורנוסרופוס מבקש לכפור בעיקרי הדת היהודית ובאמונה כי האלקים כל יכול. הנחתו היא, כי פועלו

כך אני שותל לבני

המדרש בתענית (כ"ג.) מספר את סיפורו המופלא של חוני המעגל, אשר נרדם לשבעים שנה. קודם להירדמו פוגש חוני המעגל באדם הנוטע עץ חרוב: "יום אחד היה מהלך בדרך, ראה את אותו האיש שהיה נוטע חרוב. אמר לו: חרוב זה, עד כמה שנים צריך להמתין כדי שיטען פירות? אמר לו עד שבעים שנה לא יטען בפעם ראשונ
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות