מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?

תקומת ישראל וספירת העומר

...ומאיזה זכות זכו ישראל לירש הארץ – הוי אומר בזכות מצות העומר... לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם : כי תבואו אל הארץ וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר... לעולם אל תהי מצות העומר קלה בעיניך שע"י מצות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען הה"ד ונתתי לך ולזרעך אחריך ע"מ ואתה א

הזמן הספור

שלוש ספירות אנו מוצאים בתורה. ספירת הנידה לטהרתה, "וספרה לה...", ספירת העומר, "וספרתם לכם...", ספירת שנות שמיטה ויובל, "וספרת לך...". בודאי יש לנו ללמוד מן הדומה ומן השונה אשר בספירות הללו.  הזמן חולף, ומה העניין לסופרו? ויתרה מכך, "גדול המצווה... וס

בין טהרה לקדושה

הרב א. דסלר ב'מכתב מאליהו' (חלק ב' עמ' 24), מביא השוואה בין ספירת שבעה נקיים לספירת העומר:"בספרים הקדושים רמזו על הקשר שבין ספירת ז' נקיים של הזבה (עי' בזהר אמור דף צ"ח וברעיא מהימנא שם). עניין 'שבעה' הוא בניין הרוחניות שלמטה, כמו שביאר המהר"ל ז"ל; והוא גדר שבע הספירות
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות