מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?

משנכנס אדר מרבים בשמחה

      מרגלא בפומא דאינשי לשיר "משנכנס אדר מרבים בשמחה". ברם, משפט זה הינו רק חלק ממימרא של ר' יהודה במסכת תענית: "אמר ר' יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה." (תענית כ"ט.). משמע מגמ

איך אפשר לשמוח?

מצוות השמחה באדר אינה מתמצית במילים "משנכנס אדר מרבין בשמחה". זהו ציטוט חלקי בלבד. המצווה המקורית היא כדלקמן : "אמר ר' יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה." (תענית כ"ט.). משמע מגמרא זו ששמחת חודש אדר, לא זו

הדסה היא אסתר

"ויהי  אמן  את הדסה היא אסתר בת דדו" (מגילת אסתר ב', ז'). לפי המדרש השם "הדסה" ניתן לאסתר "על שם הצדיקים שנקראו הדסים" (מגילה י"ג.). מדוע מכונים הצדיקים בשם הדסים? מסביר הרב צדוק מלובלין, כי הצדיקים מכונים הדסים על שום ריחם הטוב של ההדסים,

אסתר – המלכה

בתוך מגילת ההסתר, מסתתרת לה אסתר. מזה כמה שנים שאני מנסה מדי שנה בשנה, תוך כדי קריאת המגילה להתחבר לדמות הזאת, הצנועה, המיוחדת כל כך.לחשוב מה עבר עליה, ברגע הילקחה, ברגע בחירתה, בששת החודשים בשמן המור, ובששת החודשים בבשמים, בשנים הללו שישבה בביתו של המלך אחשוורוש, בית מלא תאווה, שטוף בזימה

מפני מה אין אומרים הלל בפורים?

 "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע" (מגילה יב.)הגמ' הנ"ל אינה מציינת שבני ישראל אכלו אוכל לא כשר. הם גם לא שתו חלילה יין נסך. ההיפך הוא הנכון – "'וה

הרהורים על מצוות משלוחי המנות

יום הפורים, שעה 10:00 בבוקר, דפיקה בדלת. "אני לא מאמינה, שוב הם הקדימו אותנו במשלוח המנות. קדימה, חייבים לאלתר משהו...". נשמע מוכר?מצוות משלוחי המנות הפכה לתחרות מעיקה של החלפת ממתקים הורסי שיניים אשר ממילא יישרפו עם החמץ בערב פסח. המצווה שאמורה הייתה לחבר את ישראל זה לזה, הופכת

תחיית המתים שבחג הפורים

המדרש במסכת מגילה (ז:) מגולל אירוע תמוה אשר התרחש בעיצומו של חג הפורים: "רבה ורבי זירא עבדו (קיימו) סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא (התבסם רבה, וקם ושחט את רבי זירא) למחר בעי רחמי ואחייה (למחרת ביקש רבה רחמים על רבי זירא והחייהו) לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פ

מרדכי מן התורה מנין

המדרש (חולין קל"ט:) מבקש למצוא עוגן לדמותו של מרדכי בתורה: "מרדכי מן התורהמנין? דכתיב מר דרור ומתרגמינן מירא דכיא". המדרש קושר בין דמותו של מרדכי לביןאחד מהבשמים ששימשו ברקיחת שמן משחת הקודש שבמשכן– מר דרור, כמובא בכתוב:"וְאַתָּה קַח-לְךָ בְּשָׂמִים רֹאשׁ מָר דְּר

סודות היופי

הצלת עם ישראל בפורים נזקפת לזכותה של אסתר המלכה, המשכילה לחדור להיכל המלך, ולהשפיע עליו להעביר את רוע הגזירה. יחד עם זאת, העדפתו של המלך אחשורוש את אסתר על פני הנערות הרבות שנקבצו אל שושן הבירה תמוהה נוכח הערת המדרש, כי על פניו אסתר לא היתה יפה כלל ועיקר, ובלשון המדרש: "רבי יהושע בן ק

סוד ההתבשמות בפורים

" אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי". (מגילה ז):אחד מכללי היסוד של היהדות הוא שכל דבר מצריך גבולות. היהדות מעודדת שמחה אך בגבולות המותרים. הנאות העולם הינם דבר ראוי ולגיטימי ודוקא הנזיר הפורש מן העולם הוא חוטא, ועם זאת – לכל דבר יש גבולו

כיפורים כ-פורים

במאמר זה יובאו מספר נושאים:1. חשיבות הפורים במדרשי חז"ל2. מגילת אסתר - גילוי ההסתר3.   משנכנס אדר מרבין בשמחה4.   שרש האבילות בחדש אב5.    "ביד בניה של רחל עשו נופל"6.    קודש הקודשים7.    מדרגת תחיית המתי
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות