מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?

כשנכנסת האשה לחודש ג' לעיבורה

"לך ה'  הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד,
כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל ראש".
רבונו של עולם, בלב נשבר ונדכה אני מתפללת לפני כסר רחמיך,
רחום, שידעתי שאיני כדאית כלל, שמתי רחמיך לנגד עיני, כי רחום אתה.
ובכן, יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי,
שתתמלא רחמים על כל עוברות עמך ישראל ובפרט לי... ( שם ושם האם)
ותקל מעלי צער העבור,
ועשה למען רחמיך שיתקיים העבור בבריאות,
ויגמר לטובה, בכל אבריו וגידיו והכל מתוקן.
ולא אפיל חס ושלום,
למען רחמיך המרובים, בשמך הקדוש,
וימלאו ימי ללדת ולא אהיה משכלה.
"כי כארץ תוציאב צמחה וכגנה זרועותיה תצמיח".
כן יהי רצון.

לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות