מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?

ויט שכמו לסבול

"וירא מנוחה כי טוב, ויט שכמו לסבול". בברכתו של יעקב אבינו ליששכר, טמונה סתירה פנימית. הרי אם ראה יששכר שטובה היא המנוחה, מדוע ברח ממנה, מדוע חיפש הוא לסבול ? האם ישנו אידיאל אלוקי חלילה בצער ובסיגופים ?על הדברים עומד  ר' ירוחם ממיר בספרו "דעת תורה". מדוע, שואל ר' י

"השמים הם הגבול" – על כוחה (וסכנתה) של הברכה

"כָּל אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר וְזֹאת אֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם"ברכתו של יעקב אבינו לשנים עשר שבטי י-ה, התוותה דרך להסטוריה של העם היהודי. אכן, ברכתו של צדיק עשויה לחולל מהפכה בעולם וכך דרשו חז"ל

על עבדות ואליליות רוחנית

לאחר מות יעקב פונים האחים ליוסף בתחנונים כי יחוס עליהם, וכי לא ישיב להם רעה תחת הרעה שהם גמלו לו: "וַיִּרְאוּ אֲחֵי-יוֹסֵף, כִּי-מֵת אֲבִיהֶם, וַיֹּאמְרוּ, לוּ יִשְׂטְמֵנוּ יוֹסֵף; וְהָשֵׁב יָשִׁיב, לָנוּ, אֵת כָּל-הָרָעָה, אֲשֶׁר גָּמַלְנוּ אֹתוֹ.  וַיְצַוּוּ, אֶל-יוֹסֵף לֵאמֹר:

בגדי יוסף ובגדי האדם הראשון

"וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל אֶל יוֹסֵף הִנֵּה אָנֹכִי מֵת ...וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ שְׁכֶם אַחַד עַל אַחֶיךָ אֲשֶׁר לָקַחְתִּי מִיַּד הָאֱמֹרִי בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתי" (בראשית פרק מח , כ"א – כ"ב)על הפסוקים הנ"ל דרשו חז"ל במדרש פליאה (מדרש רבה צ"ז, ו'):&nb

צדיקים במותם קרויין חיים

 פרשת ויחי, עסוקה בעיקרה במוות. הפרשה פותחת ב"ויקרבו ימי ישראל למות", ומסיימת ב"וימת יוסף בן מאה ועשר שנים". אפילו הפטרת ויחי עסוקה במוות, במיתתו של דוד המלך ע"ה – "ויקרבו ימי דוד למות". אעפ"כ, כותרתה של הפרשה היא כותרת של "חיים"

יעקב אבינו לא מת

דרשו חז"ל במסכת תענית (ה:): "אמר ר' יוחנן יעקב אבינו לא מת" . ומקשה שם הגמ' – והרי אנו קוראין בפרשתנו על קבורת יעקב ועל המספד שעשו לו, וכיצד א"כ טוען ר' יוחנן שיעקב לא מת ? משיבה הגמ' : "מקרא אני דורש, שנאמר "ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום ה' ואל תחת ישראל,

בקש יעקב לגלות את הקץ

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". דרשו חז"ל במסכת פסחים (נו.) " אמר רבי שמעון בן לקיש:...ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר: שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו

חושים בן דן

"וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה".דרשו חז"ל במסכת סוטה (יג.) : "כיוון שהגיעו למערת המכפלה, הגיע עשו והחל מעכב. אמר להם : שלי הוא.  אמרו לו : והרי מכרת את חלקך ? אמר להם : את בכורתי מכרתי, אך האם את חלקי מכרתי? אמרו לו : כן, שהרי כתוב "בק

התחת אלקים אני

 "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם , ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו  את כל הרעה אשר גמלנו אותו" . על כוונת אחי יוסף באמרם "לו ישטמנו", דנו רבים מהפרשנים על אתר. המילה "לו", מסביר רש"י, מופיעה בהקשרים שונים. יש "לו" המשמש בלשון בקשה ויש
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות