מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?
> > תחינות לפוריות, הריון ולידה.

תחינות לפוריות, הריון ולידה.

תפילה להפקד בבנים

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,צור העולמים, צדיק בכל הדורות,למען שמך הגדול הנעלם מפסוק : ה' זכרנו יברך, יברך את בית אהרון,שתתן לי זרע זכר רצוי והגון וטוב ויפה,מתוקן ומקובל וראוי לחיות ולהתקיים בלי שום עוון ואשמה, ותתן לי זרע אנשים ותברכני בשמך,ותברך את ביתי בזכרך, ואדע כי שלום אהלי.ות

כשנכנסת האשה לחודש ג' לעיבורה

"לך ה'  הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד,כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל ראש".רבונו של עולם, בלב נשבר ונדכה אני מתפללת לפני כסר רחמיך,רחום, שידעתי שאיני כדאית כלל, שמתי רחמיך לנגד עיני, כי רחום אתה.ובכן, יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי, שתתמלא רחמים על כל ע

כשנכנסת לחודש תשיעי

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי,שתרחם על כל עוברות היולדות מעמך ישראל ובפרט עלי...( שם ושם האם)ובעת לידתי תקל מעלי צער הלידה ואלד בנקל, בלי שום צער בטרם יבוא חבל לי ואמליט עוברי לחיים טובים ולשלום.בשעה טובה ומזל טוב לנו ולולד,ולא יארע לי ולא לולד שום צער ושום נזק ושום מקרה רע חס וחלי

בשעת הלידה

יהי רצון מלפניך,שתרחם עלי בתוך כל עוברות היולדות מעמך ישראל.ותצילני מפתקה של חוה,ובעת לידתי תקל מעלי צער הלידה ואלד בנקל בלי שום צער, בטרם יבוא חבל לי.ויצא הולד לאויר העולם ברגע קטן, בקלות, בלי שום היזק לא לי ולא לולד.ויהיה נולד בשעה טובה ובמזל טוב, לחיים טובים ולשלום, לבריאות, לחן ולחסד,

תפילת היולדת בקומה מהמיטה

יהי רצון שתזמין מזון לעבדך התינוק הזה בריבוי חלב די מחסורו אשר יחסר לוושים בלבבי העת שצריך להניק כדי לתת לו.והקל מעלי השינה שעת שיבכה, פתח אזני כדי לשמוע מיד ותצילני שלא תיפול ידי עליו בעת השינה וימות חס ושלום.

תפילת המינקת

רבון העולמים,אתה שומע תפילת כל פה הצועקים אליך, בכל לבבם ובכל נפשם,היראים והחרדים אל דבריך.ה' הנה שפתי לא אכלא מלהודות ולשבח לשמך הגדול על כל הטובות שעשית עמדי ולא כגמולי השבותני.ומה אני ומה חיי שתעשה עמי כמה גדולות ונסים ונפלאות כמו שעשית ה' אלקים להצילני ולמלטני,מצער ומצירי חבלי יולדה של
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות