מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?
> > תחינות ליום החופה

תחינות ליום החופה

תחינה ליום הנישואין

אלוקיםמושיב יחידים ביתה,אשר בראת את האדם,והתקנת לו ממנו בבניין עדי עדואשר ברכת אותם.אתה המשרה שכינתך בין איש ואשתו,זכה אותי ואת אשתי/ בעלי לחיות באהבה ואחווהוהשכן ביננו שלום ורעות,להיוודע זה לזה בכל עת מחדש,לבל ניפול בחבלי ההרגל והשגרה,שנתחדש ונמצא חן תמיד זה בעיני זה.זכנו לדעת מתי היא עת

תחינה לכלה ביום חופתה

אלהים, מושיב יחידים ביתה. ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ויבן ה' אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם. ויברך אותם אלהים ויאמר להם אלהים: פרו ורבו ומלאו את הארץ.רבונו של עולם , אתה האל הגדול, הגבור והנורא. אתה עשית את השמים ואת הארץ.אתה הוא יוצר האדם ונפחת בו רוח ונשמה. בר

ברכת כלה

רבונו של עולם, ביום גדול וחשוב זה, שאתה מזכיני להכנס לחופה, יחד עם חתני המיועד לי _____ בן _____הריני מודה לפניך על כל הטובות שגמלת עימי. יהי רצון מלפניך, אלוקי ואלוקי אבותי, שבשעה קדושה זו, חיבורנו יעלה יפה ונזכה ביחד לבנותבית נאמן. שנאמר: איש ואשה - זכו שכינה בינהם. ותרבה אהבה תמידית, אח

תחינה לאם לפני חופת בתה

רבון כל העולמים, מודים אנו לך על שזיכיתנו ליום שמח זה , כאשר זוכים אנו להוביל את בתנו לחפה עם החתן שאתה הוא שיעדת עבורה עוד בטרם נוצרה בבטן. על כן עומדת לפניך האם הדלה והסוערה בדמעות רותחות ובלב נשבר, ומבקשת מאתך שתשלח את ברכתך ממרום לחתן ולכלה, שהיום יתאחדו ויהיו לבני זוג בישראל.אנא,

תחינה לאם לפני חופת בנה

רבון כל העולמים, מודים אנו לך על שזיכיתנו ליום שמח זה , כאשר זוכים אנו להוביל את בננו לחפה עם הכלה שאתה הוא שיעדת עבורו עוד בטרם נוצר בבטן. על כן עומדת לפניך האם הדלה והסוערה בדמעות רותחות ובלב נשבר, ומבקשת מאתך שתשלח את ברכתך ממרום לחתן ולכלה, שהיום יתאחדו ויהיו לבני זוג בישראל.

תפילה לשמח חתן וכלה

"רבונו של עולםאדון השמחה והחדווה, אשר השמחה במעונך.ברחמיך הרבים בראת ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה.זכני ברחמיך הרבים, שאזכה לקיים מצוות הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלמות, בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה בכל עת לשמח חתן וכלה, לשמחם בכל עוז וחדווה, להרבות בכל מיני שמחה לפניהם ול
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות