מקוה.נט בפייסבוק

מאמרי מקוה.נט

שאלה הלכתית

מעוניינת לשאול את היועצת או את הרב שאלה הלכתית?
> > תחינות ליום הטבילה

תחינות ליום הטבילה

תפילה לאשה לפני הטבילה

רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצותךבשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים.והנה בעתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות טבילה במים הכשרים,במצוותך אשר ציוויתני והנה אנכי מקיימת מצוה זו.לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא ביחודא שלים,בשם כל ישראל לתקן שרש מצוה זו במקום עליון.ויעלה לפניך כאילו כי

תפילה לאשה הטובלת במקוה

אלוהי,בורא היופי והצחותיוצר הגוף והנפש,אני האשה הנצבת עמך בזה להתפלל.טהרני על אפיקי מיםמשחני מור ולבונהחדש בי אור כזיו הלבנה. אלוהי,רחמי שנתת בי טהור הוא,תן בקרבי נשמה.ויהי ביתי שלם לפניך,ויהי תוכי רצוף אהבה.

תפילה לאשה הטובלת במקוה

הריני מוכן ומזומן לקיים המצוה לטבול ולטהר אותי לבעלי,כמו שצוה לנו הקדוש ברוך הוא וברוך שמו הגדול.ומברכת:"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצותיו וציונו על הטבילה".

תפילה לאשה הטובלת במקוה

הריני מוכן ומזומן לקיים המצוה לטהר אותי לבעלי,כמו שצוה לנו הבורא יתברך ברוך הוא וברוך שמו הגדול.ומברכת:"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם,  אשר קידשנו במצותיו וציונו על הטבילה".  

תחינה לאחר הטבילה

רבונו של עולם, בלב מלא רגש אני מקיימת מצוות טבילה לשם טהרה, השתדלתי להיות נאמנה למצוותיך ומצפה לישועתך. וכשם שמי המקוה מטהרים אותי מבחינה רוחנית, כך אני מתפללת אליך, שתשטוף מעלי כל עברה ועוון, כל עצב ויגון. רבונו של עולם, אשר בידך נפש כל חי, חונן אותי ואת בעלי ואת משפחתי ואת כל קרובי
לתרומות והקדשות לחץ כאן
לרפואת
מרת לבנה בת מרים שתח'
רפואת הנפש ורפואת הגוף
לעילוי נשמת
מרת ברכה לנדאו בת יעקב ז"ל
ר' יצחק שולמן בן איסר ז"ל
לעילוי נשמת
משה רובינשטיין בן אברהם ישראל, ואשתו רבקה בת הרב יחיא ז"ל
שמואל בן-הרוש בן חיים ז"ל
אתרים מומלצים: אורייתא • תהילים • שמירת הלשון • פרקי אבות